Inárcson tervezzük megvalósítani az ország legnagyobb napalemparkját, összesen csaknem 150 hektárnyi területen. Előzetes számítások szerint a napelemparkunk évente körülbelül 125 GWh villamos energiát termel majd, amely 50 ezer háztartás éves energiaigényének felel meg, miközben 43.750 tonna CO2 kibocsátásától fogja megóvni a Föld légkörét, emellett hozzájárul Magyarország energiafüggőségének csökkentéséhez, a klímavédelmi törekvések teljesüléséhez is.

Környezeti
hatások

Környezeti
hatások

Tágabb értelemben az egész beruházás környezetvédelmi intézkedésként fogható fel, hiszen megújuló energiaforrásból állít elő villamos energiát, és így alternatív energiaforrásként áttételesen csökkenti majd a hagyományos, gázt és szenet égető fosszilis erőművek kibocsátásait. A tervezett naperőműben a napenergia segítségével történő villanytermelés nem jár környezetszennyezéssel.

A naperőmű
működése

Az elektromos energiát a napelemek a Nap fényenergiájából állítják elő, vagyis a naperőmű megújuló, tiszta energiaforrás. A termelt napenergia mennyisége függ az időjárástól és a Nap, valamint a Föld egymással elfoglalt pozíciójától is, a napsugárzás beesési szögétől. Az erőmű üzemelése nem jár zajkibocsájtással és hulladéktermeléssel.

Műszaki
tudnivalók

A tervezés során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a ma ismert legmodernebb, a környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelő, berendezések felhasználásával hozzuk létre az inárcsi naperőművet. A megtermelt villamos energiát 22 kilowattos kábelhálózattal tervezzük eljuttatni a hálózati csatlakozást megvalósító, új, 133/22 kilowattos transzformátorállomásba.

A megvalósítás ütemezése

A kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja 2019 júniusa. Tekintettel arra, hogy előre gyártott elemekből épül a napelempark, annak kivitelezése gyors és kevésbé környezetterhelő megoldás, mint a hagyományos erőművek felépítése. A munkálatok becsült időtartama 8 hónap, az üzemeltetés megkezdésének tervezett időpontja pedig 2020 nyara.

Hozzájárulunk
Inárcs fejlődéséhez

Helyi lakosokként a beruházással együtt szeretnénk növelni a társadalmi szerepvállalásunkat, amely a fiatalok tájékoztatásában, képzésében és a településen tartásában nyilvánul meg. Emellett a naperőmű által fizetett 80 millió forintnyi iparűzési adó megteremti annak a lehetőségét, hogy a település önállóan is nagyobb volumenű fejlesztéseket valósíthasson meg. Emellett fontos, hogy az inárcsiak nem csak az ország legnagyobb napelemparkjára lehetnek majd büszkék, hanem arra is, hogy miközben felkapcsolják a villanyt, nem szennyezik a környezetüket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeik számára egy élhető környezetet hagyjanak hátra.

Illeszkedés a Nemzeti Energiastratégiába

Magyarországon a megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányának legalább 14,65%-osnak kell lennie a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban. A megújulóenergia -termelés és -fogyasztás hasznai között szerepel a levegő, a talaj és a vízbázis szennyezettségének csökkentése, a diverzifikáltabb energiatermelés megvalósításának lehetősége, az importfüggőség csökkentése és az ellátásbiztonság növelése, valamint a kisebb termelőegységek hálózati integrációjával és a fogyasztás/termelés közelebb hozása révén elérhető hálózati veszteség csökkenése. Az Inárcson megvalósuló naperőmű hozzájárul a Nemzeti Energiastratégia megvalósulásához és az ország energiafüggetlenségi és klímavédelmi céljainak megvalósulásához.

Illeszkedés
a Nemzeti
Energiastratégiába

Referenciáink

Cégünk 2012 óta foglalkozik naperőművek kivitelezésével, több erőművünk üzemel már Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megyében is, pl. Balástyán, Pusztaszeren, Csongrádon, Lajosmizsén, Ócsán, Dabason és Inárcson is. Munkánkat több éves külföldi és hazai tapasztalatokra, a technológia folyamatos fejlesztésére alapozva végezzük. Megbízható és hatékony szakértői, kivitelezői csapattal dolgozunk együtt, ami megalapozza eredményeinket.

Kérdések + Válaszok

Mennyire értékes az a természeti terület, ahová a napelempark kerül?

A napelem park telepítésével érintett területek nem képezik a részét sem helyi, sem országos védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek, vagy ex lege védett területnek. Nem része továbbá az Országos Területrendezési Tervben meghatározott Országos Ökológiai Hálózatnak, vagy az Országos Tájképvédelmi Övezetnek. A tervezett beruházás területi lehatárolására a védendő táj- és természetvédelmi értékekre, valamint termőföldvédelmi megfontolásokra figyelemmel került sor, elsősorban a gyengébb minőségű fölterületek igénybevételével. A beruházási terület alapvetően kétféle területhasználatú ingatlant érint: szántókat és erdőket. Általánosan elmondható, hogy a szántók nagyrészt mára felhagyottak, jellemzően fiatal parlagok, az erdők pedig ipari céllal telepített erdők szinte kizárólagosan tájidegen fafajokkal.

Mekkora erdőterületet vágnak ki?

89 hektárnyi területről kerül a faanyag kitermelésre. Ezek mind olyan erdős területek, amelyeknek semmilyen természetvédelmi értékük nincs, a gazdasági erdőként betöltött szerepe néhány éven belül amúgy is teljes letermelést eredményezett volna. Az erdőterületek művelési ágból történő kivonásával párhuzamosan gondoskodni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kivágott erdővel egyező nagyságú csereerdő telepítéséről. Az erdészeti hatósággal történt egyeztetés nyomán Inárcs, Ócsa és Kakucs térségében fogjuk elvégezni az előírt csereerdősítést a kivágott tájidegen fajokkal ellentétben őshonos fajokkal. A tervek szerint a kitermelést és a csereerdősítést egyaránt a Pilisi Parkerdő szakemberei fogják elvégezni.

Mit kell tudni a csereerdősítésről?

A gazdasági céllal telepített, a település külterületén lévő tájidegen ültetvények könnyen pótolhatók, jobb minőségű, gyorsabban fejlődő, őshonos faállományú erdővel. Tekintettel arra, hogy a csereerdősítésre ugyanakkora volumenben kerül sor, mint, amennyi a kitermelt mennyiség, megállapítható, hogy az erdőterületek által megkötött CO2 mennyiség a jövőben már középtávon sem csökken.

Hogyan hat a természeti környezetre a beruházás?

A Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció megállapítja, hogy a tervezett naperőműpark által végzett tevékenység veszélyes anyagok kibocsátását nem eredményezi. A fotovoltaikus technológiára alapuló erőmű egység üzemeltetése nincs negatív befolyással a környezetére. Kizárólag az építés során történik a területen érdemleges tevékenység, munkavégzés. E rövid ideig tartó, nagyrészt földmunkával járó munka nem igényli környezetvédelmi intézkedési terv kidolgozását.

Miként változik a zöld terület aránya Inárcs környékén a beruházás hatására?

Igaz, hogy a beruházással érintett területről ki fognak termelni 89 hektár zöld felületet, de ez nem jelenti ezen a zöld felület megszűnését, csak a felhasználási módjában lesz változás. Emellett a csereerdősítés során csak Inárcs közvetlen határában 40 hektár erdő telepítésére kerül sor, így összességében Inárcs közvetlen környezetében a zöld terület a jelenlegi állapothoz képest 40 hektárral fog növekedni.

Hogyan hat a napelem a környék éghajlatára?

Amikor süt a nap, a napsugarat elnyeli a föld vagy a növények. A napelem ugyanígy viselkedik, csak az elnyelt napsugárzásból villamos energiát termel, amit elvezetnek az elektromos hálózatba. Mindezek miatt nem lesz melegebb a naperőmű park közelében, nem lesz érzékelhető a fényvisszaverődés a paneleknél. Jól mutatja a napelemek kedvező környezeti hatásait, hogy a naperőmű parkokban a panelek alatt – az okozott árnyék miatt – még az aszályos területeken is kinő a zöldnövényzet, megtelepszik az állatvilág.

Okozhat-e a környéken nagy szelet, vagy vihart a napelem park?

Habár az inárcsi lesz Magyaroroszág legnagyobb naperőműve, Európában még ennél nagyobb napelem parkok is évtizedek óta üzemelnek. Az itt szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a levegő áramlására semmilyen hatást nem gyakorolnak a napelemek, még nagy területre koncentráltan sem, tehát a napelempark miatt sem viharokra, sem szelekre nem kell számítani.

Mennyire növekszik meg a gépjármű forgalom az építkezés miatt?

A beruházás előkészítése során a fakitermelés, majd a napelemek kiszállítása, telepítése miatt átmenetileg a tehergépjármű-forgalom növekedésével kell számolni, ám ez a kivitelezés végeztével megszűnik. Az üzemeltetés célforgalma elenyésző a telepítési célforgalomhoz képest. A beruházás tervezett ideje 10 hónap, ebből az az időszak, amely a megnövekedett gépjármű-terheléssel jár, összesen 2 hónapra tehető.

Veszélyes-e a napelempark közelében tartózkodni?

Teljesen biztonságos a napelem park környezete. Emberek és állatok is bemehetnek a naperőmű parkon belülre, a berendezéseket úgy tervezték, hogy senkit nem érhet áramütés, még akkor sem, ha zárlat következne be. Ráadásul a modern technológia fejlődésével ma már olyan inverter berendezések és áramátalakítók is elérhetőek, amelyek passzív működésük folytán hangtalanul végzik a dolgukat így egyáltalán nem zavarják a környék lakosait, a területen élő állatvilágot.

Lehet-e a beruházásnak negatív hatása a környékbeli lakosok egészségére?

A beruházás megvalósításával a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotára semmilyen kedvezőtlen hatást nem gyakorol.

Okoz-e elektromágneses sugárzást, és ha igen, mekkora mértékűt az Inárcs mellé tervezett naperőmű?

A naperőművek esetében maguk az áramtermelést végző panelek nem okoznak úgynevezett elektroszmog jelenséget! Minimális elektromágneses sugárzással kizárólag a villamos energia továbbítását végző vezetékek esetében kell számolni, de ez minden elektromos távvezeték közelében megfigyelhető jelenség. Az erőmű tervezésénél többek között ezt a hatást is figyelembe véve, már eleve nem légkábelekben gondolkoztak az építtetők, hanem az elektroszmog jelenséget tovább minimalizáló földkábeleken juttatják majd el a megtermelt áramot a csatlakozási ponthoz. A beruházó korábban a hasonló technológiával, Natura2000-es területen épült és 12 éve ott zavartalanul működő pusztaszeri naperőművénél végeztetett elektromágnesessugárzás-mérést független szakértőkkel és környezetvédelmi szakemberekkel – a mérések azt mutatták, hogy sugárzás mértéke csak a megtermelt áramot továbbító vezetékek közvetlen környezetében érte el a nagyvárosi környezetben mindennap mérhető elektromágneses háttérsugárzás értékét.

Mennyi időre tervezték a parkot és mi lesz a sorsa ezt követően?

A napelem parkot 30 évre terveztük egyszerűen azért, mert a gyártó 30 év garanciát ad a panelekre. Azt, hogy mi történik a napelemekkel 30 év múlva, nem lehet tudni, mivel eddig még csak 20 éves referenciák vannak a világon. Ha az lesz a sorsuk, hogy el kell bontani ezeket az elemeket, akkor erre megvan a szabványos eljárás. Jó hír, hogy nagy részben újra lehet hasznosítani a lebontott elemeket.

Hogyan fogják gondozni, felügyelni a területet, amikor elkészül a park?

A kerítéssel elkerített területet kamerákkal fogjuk figyelni, és ellenőrizni. A naperőmű park optimális működése érdekében elengedhetetlen a terület megfelelő gondozása. A napelemek mosását speciális, erre a célra kialakított célgéppel, tiszta vízzel végzik, vegyszer felhasználása nélkül. Ezen felül évente átlagosan 4 fűnyírás szükséges ahhoz, hogy a felnövő aljnövényzet ne árnyékoljon rá a napelemes asztalokra. A fűnyírás mellett legeltetéssel fogják megoldani az aljnövényzet karbantartását.

Kapcsolat

14 + 8 =